Pradžia
Lopšelio-darželio veikla
Himnas
Lopšelio-darželio bendruomenė
Lopšelio-darželio savivalda
Istorija ir tradicijos
Vykdomos programos
Projektai
Kontaktai
 
 
 


 

LOPŠELIO-DARŽELIO HIMNAS


Pabudo jau žaislai, lėlytės, meškinai,
Auksinis spindulys išties rankas.
Skubėkite, vaikai, darželyje gerai,
Pažaisti, padainuot, sportuot žvaliai.

Te saulė skaisčiai švies ir spindulius
Vaikystę saulėtą sutikt skubu.
Žaismingam kelyje, teisingam kelyje,
Laiminga pasaka te nesibaigs.

O kai gaivus lietus nulis ir vėl dangus
Vaivorykštę nuties plačiai plačiai.
Šypsokis nuoširdžiai, juk tavo čia namai,
Čia mokytojai laukia ir draugai.

/ž. ir m. Juginos Stapušaitienės/